ТОВ "НОВОФЕРТ"

ТОВ "Новоферт" - це компанiя, основною метою дiяльностi якої є виробництво нових водорозчинних добрив NPK з мiкроелементами, що пiдвищують урожайнiсть, стiйкiсть до стресових ситуацiй (засуха, хвороби, заморозки та iнш.), та покращують стан рослини, стимулюючи краще споживання NPK з грунту, що в свою чергу пiдвищує прибуток та рентабельнiсть овочівництва, хлiборобства та виноградарства.

Контактна інформація: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 3;
+38 (095) 611-72-34, +38 (067) 129-95-70; e-mail: novofert2006@gmail.com, website: http://www.novofert.com.